Lolopop

Zašto Facebook ne dozvoljava poligamne relationship statuse? Je l’ to pritajeni kulturfašizam, ograničavanje slobode pojedinaca i nipodaštavanje tolikih kultura koje baštine poliginiju, poliandriju i poliamoriju, od islamskog sveta do podsaharske Afrike, od Mormona do anarhokomuna?

Leave a Reply