Brending i Dizajn

„Postoje tri odgovora na dizajn – da, ne , i WOW ! WOW je onaj koji vam treba.

– Milton Glaser

 

Brendiranje i dizajn su nerazdvojni. Iako brend nije vaš logo, niti ime vaše kompanije zasebno. To je veliki paradoks dizajna ili vizuelnog doživljaja koji dobijete kada prvi put pogledate neki proizvod. Ako više ljudi dele isti osećaj o proizvodu , imate brend . Najveći uticaj možete imati na nečiji pomenuti osećaj je kroz dizajn.

 

Upravo ZATO Tag Labs obraća toliko mnogo pažnje na dizajn.

 

Iako je dizajniranje nečega povezano sa umetnošću, stoga može biti veoma subjektivno i apstraktno, postoje egzaktna pravila koja treba slediti kako bi postigli kvalitetan krajnji rezultat.

Dizajn, logoa ili proizvoda , mora da zarobi suštinu tog proizvoda, ili barem poruku koju treba poslati kroz taj vizuelni doživljaj. Dizajn je potrebno strateški planirati , unapred.

Uvek treba izbegavati prekomerno dizajniranje proizvoda, poruka i suština mora biti predstavljena na jednostavan ali razumljiv način. Taj način se raspravlja strateškom planu , o tome šta je ta poruka, koja publika će koristiti proizvod itd… Na kraju, dizajn, naravno, MORA biti autentičan i prepoznatljiv.

 

Sve ovo i mnogo, mnogo više , mi u Tag Labs-u koristitimo kao alfa i omega prilikom dizajna proizvoda , bilo da je sajt, logo ili kompletan brend. Da bi ovo postigli tehnički, koristimo se standardnim dizajnerskim softverskim paketima, kao što su Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw itd…